Giới thiệu

Giới thiệu

Sự ra đời của trang web banduthu.vn đã đánh dấu 1 bước tiến thay đổi cách sống, nhận thức của một phần người dân Việt Nam mong muốn được sử dụng các sản phẩm nông sản thực phẩm tươi, xanh, sạch. Mong muốn nhỏ bé của chúng tôi đem lại cuộc sống tươi vui, dài lâu cho mọi người.

Mọi chi tiết, hợp tác, mua bán xin liên hệ: Bán đủ thứ – Điện thoại: 0908588836 (Ms.Bích Thuận) – 0909882442 – 0919677618